I.H.T.S.

Approvals S.L.

Certificatie

Typegoedkeuring

Homologatie

In plaats van EG certifitie louter als een hinderpaal voor de dagelijkse arbeit te beschouwen, zijn wij ervan overtuigd dat men die certificatie moet zien als een uitdaging die, indien goed aangepakt, een meerwaarde brengt voor uw processen en produkten.

Ons objektief is het begeleiden van voertuigfabrikanten in het vinden van pragmatische oplossingen voor hun behoeften wat betreft goedkeuring en certificatie, door het proces zo te definieren dat het een minimale impact heeft op hun dagelijkse aktiviteit en in bepaalde gevallen zelfd bijdraagt tot hun efficientie.

 

Over ons

Sinsds de invoering van EG Richtlijn 2007/46, werd het toepassingsbereik van voertuigcertificatie uitgebreid naar alle voertuigtypes en bouwfases.  Als gevolg daarvan maakt de Europese typegoedkeuring deel uit van de dagelijkse activiteiten van de meeste voertuig fabrikanten, ook van deze die tot dan weinig met EG goedkeuringen te doen hadden.